För att säkerställa allas säkerhet så har vi monterat plexiglass mellan sätena på Kungståget. Det gör att man kan åka Kungståget med eget sällskap och åtskilt från andra gäster under turen.